Sekretariatet har redusert åpningstid fra kl. 10-14 mandag 6. april – onsdag 8. april. Sekretariatet er stengt fra og med torsdag 9. april til og med mandag 13. april.

Ved hastesaker i lønns- og arbeidsspørsmål som ikke kan vente til etter påske, vil det være mulig å få kontakt med sekretariatet fom. torsdag 9. april tom 13. april.

Kontaktperson i hastesaker er leder for arbeidslivsavd., Johnny Marken tlf 995 39 969

Sekretariatet ønsker alle en riktig god påske!