Her svarer rådgiver i fag og karriere, Marie Toreskås Asheim på noen av spørsmålene som ble sendt inn på karrierewebinaret.

Spørsmål og svar fra karrierewebinaret onsdag den 28. oktober. 

Det kom inn veldig mange gode spørsmål på karrierewebinaret i forrige uke, og vi rakk dessverre ikke å svare på alle. Vi har derfor plukket ut noen av spørsmålene som ikke kom med på torsdag, samt slått sammen flere som tok for seg liknende temaer. Du finner mer informasjon om jobbsøking og karriere på Samfunnsviternes karrieresider på medlemsnett. Takk til alle som deltok!


Er samfunnsvitere og humanister godt rustet til å jobbe med grønt skifte og bærekraft? (F.eks. i konkurranse med ingeniører og økonomer?)

I Samfunnsviternes arbeidsgiverundersøkelse blir bærekraft og miljø fremhevet som et viktig satsningsområde for mange. Flere av arbeidsgiverne vi intervjuet antok at dette var et felt våre faggrupper hadde solid kompetanse innenfor, og trakk særlig frem samfunnsforståelse, forståelse av individ- og gruppeadferd og forståelse for styringsmakter. Samfunnsgeografer og samfunnsplanleggere ble nevnt spesielt, men her er det viktig å være klar over at mange arbeidsgivere ikke er så godt kjent med våre fagbakgrunner, så andre utdanningsretninger vil også være aktuelle. 


«Fortell om deg selv!». Hvordan balansere det private vs. det profesjonelle i jobbsøkerprosessen?

Arbeidsgivere ansetter hele mennesket, derfor er de naturlig nok interessert i å bli litt kjent med deg i jobbsøkerprosessen. Hvordan du er som person vil også påvirke måten du fyller jobbrollen og utøver oppgavene knyttet til stillingen. Fokuser på motivasjonen din! Hvorfor du har tatt de valgene du har tatt når det gjelder utdanning og jobb? Hva trives du med av arbeidsoppgaver? Hvilke temaer er du engasjert i? Hvordan vil tidligere kollegaer beskrive deg? Og ikke minst: Hva er grunnen til at du søker på den aktuelle stillingen?


Hvordan går jeg frem for å finne hvilke andre bransjer/yrker/arbeidsplasser jeg kan jobbe i/på?

Kompetansekartlegging er grunnlaget for all god karriereutvikling! Bryt opp kompetansen din og jobb frem gode stikkord som beskriver dine kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. Prøv å unngå veldig fagspesifikke ord og begreper. Finn måter å beskrive fag- og spesialistkompetanse på som er forståelig for de fleste. Bruk kompetansestikkordene du kommer frem til i f.eks. stillingsportaler og se hvilke treff du får. Utforsk videre hvilke ord og begreper arbeidsgivere i andre bransjer bruker for å beskrive din kompetanse. (Som sosialantropolog har du f.eks. jobbet med feltarbeid, informanter og deltakende observasjon. Denne kompetansen er nyttig innen innsiktsarbeid, kundedesign og kundeadferd, da dette handler om å forstå mennesker både som gruppe og individ. Men ville du umiddelbart tenkt at de 6.månedene i Uruguay gjorde deg kvalifisert til en stilling som UX-designer?)


Hva gjør man når man opplever utfordringer knyttet til alder, utenlandsk navn e.l. i jobbsøkerprosessen?

De færreste arbeidsgivere vil nok være enige i at de diskriminerer. Samtidig finnes det mange eksempler på at søkere tillegges egenskaper basert på f.eks. alder, kjønn eller navn. Vær i forkant og innta arbeidsgiverperspektivet: Hva tror du deres ubevisste fordommer vil kunne være? Hvordan kan du motbevise dem i jobbsøkerprosessen? (F.eks. gjøre det til vane å ringe på stillinger om du mistenker at arbeidsgiver er bekymret for språkproblemer, eller løft frem teknologikompetanse i CV-en om du er redd for å oppfattes som «utdatert»). Husk også at det er forskjell på bransjer og sektorer her. Mange arbeidsgivere har klare rutiner for å unngå diskriminering i ansettelsesprosesser, så det er viktig å ikke havne i en situasjon hvor man ser på alle avslag som diskriminering. Kan CV, søknad og LinkedIn-profil bli bedre? Hvordan fremstår du på jobbintervjuet? Be om tilbakemelding når du ikke får jobben. Hva kan du gjøre for å kvalifisere deg til senere runder? 


Hva ser arbeidsgiver oftest på først når de vurderer en søknad? CV-en eller søknaden?

I de fleste stillinger som samfunnsvitere søker på, søker de i konkurranse med svært mange. De store søkerbunkene gjør at arbeidsgiver må være effektiv i gjennomgangen. De fleste leser dermed CV-en før søknaden, for å vurdere om du er faglig kvalifisert for stillingen. Deretter leser de søknaden for å se om du er motivert og har forstått hva jobben går ut på. Stadig flere arbeidsgivere bruker nå elektroniske CV- og søknadsdatabaser (som f.eks. webcruiter og jobbnorge) for å lette administrasjonen i sine ansettelsesprosesser. Her kan man sile, søke på og rangere kandidater, basert på stikkord som er relevante for den aktuelle stillingen. Da er det viktig at du har gode kompetansestikkord, som samsvarer med de ordene arbeidsgiver selv bruker, for å dukke opp i søk. 

Har du andre spørsmål om CV, søknad eller karrieremuligheter? Se Samfunnsviternes karrieresider her.