Nyheter 2020

Hjemmekontor eller tilbake til kontoret?

Her finner du informasjon om Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Les mer

Når griser flyr

Samfunnet er stadig i endring og som påvirker arbeidssituasjonen vår. Uventa situasjoner kan oppstå og da sørger Samfunnsviterne for at dine rettigheter blir ivaretatt. Som medlem av Samfunnsviterne står du aldri alene!

Les mer

Et fly som flyr i solnedgangen.

Nye reisesatser for ansatte i staten

Etter lange forhandlinger har partene i staten blitt enige om reiseavtalene i staten. De nye satsene gjelder fra og med 1. juni 2020.

Les mer

Merete Nilsson

Kjære medlemmer og tillitsvalgte

En påskehilsen fra Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

- Mer lån er ikke et ønsket krisetiltak

Samfunnsviternes studentutvalgsleder, Njål Gustavsen er skuffet over at krisepakken som er lagt fram betyr mer lån for studentene.

Les mer

Webinaropptak om koronasituasjonen

Fredag 27.3 avholdt vi et webinar der vi informerte om koronasituasjonen. Om du ikke fikk muligheten å delta eller du vil få med deg presentasjonen på nytt, se opptak her!

Les mer

- Tre tiltak for å sikre studentenes økonomiske situasjon

Samfunnsviterne har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet med oppfordring om å ta grep for å sikre studentenes økonomiske situasjon.

Les mer

Nøkler og et hus. Foto.

Renteendringer i Danske Bank

Har du spørsmål i kjølvannet av de siste renteendringene? Danske Bank har laget en side med informasjon om det du måtte lure på.

Les mer

Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronavirusepidemien

Her følger informasjon om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Les mer

Merete Nilsson

- Permitterte må ikke ut av tjenestepensjonsordningen!

Samfunnsviterne støtter forslaget fra NHO og LO om å åpne for at permitterte ikke meldes ut av tjenestepensjonsordningen.

Les mer

Merete Nilsson

Kjære medlemmer og tillitsvalgte

Samfunnsviterne deltar i dugnaden for å dempe konsekvensene av COVID-19 utbruddet. Vi ønsker å bidra til gode lokale løsninger på de utfordringene koronaviruset medfører for samfunnet og arbeidslivet.

Les mer

Oppfordrer tillitsvalgte og arbeidsgivere til å finne gode løsninger lokalt

- Dette er tiden for å være konstruktive. Vi står overfor formidable oppgaver og alle har et ansvar for at vi skal lykkes, oppfordrer Akademikernes forhandlingsledere i stat, kommune og helsesektoren.

Les mer

Sjekk om du er samfunnsviter!

Har du master innen samfunnsfag eller humaniora? Er samfunnsfag, kultur og språk viktig i jobben din? Da er du et typisk medlem i Samfunnsviterne.

Les mer