Nyheter 2021

Notatbok og penn

Akademikerne kom til enighet med staten

Akademikerne stat brøt forhandlingene med staten den 30. april i år, i likhet med de øvrige sammenslutningene. Lønnsoppgjøret gikk deretter til mekling med frist satt til 26. mai.

Les mer

Akademikerne aksepterer meklingsresultatet i staten

-Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets oppgjør, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Les mer

En vindmøllepark i Italia

Energiutfordringen

- Profittmotiver styrer fremdeles Europas grønne skifte.

Les mer

Enighet mellom Akademikerne og Samfunnsbedriftene

- Vi er tilfredse med at lønnsforhandlingene vil gjennomføres i den enkelte virksomhet. Det gjør at Samfunnsbedriftene kan bruke lønn for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere, sier forhandlingsleder i Akademikerne, Sonia Monfort Roedelé.

Les mer

Er du student, eller har du barn som skal studere? Her er Storebrands anbefalinger for studentforsikringer

Samfunnsviternes fordelspartner Storebrand lister opp sine anbefalinger til forsikringer for studenter.

Les mer

Akademikernes forhandlingsleder i Samfunnsbedriftene, Sonia Monfort Roedelé.

Forhandlingene i Samfunnsbedriftene er i gang

- Vi forventer reelle lokale forhandlinger og en klar reallønnsvekst for våre medlemmer i samfunnsbedrifter som går bra, sier Akademikernes forhandlingsleder Sonia Monfort Roedelé.

Les mer

Stolthetsparaden, banner 2021

Samfunnsviterne stiller seg bak Stolthetsparaden

I et arbeidsliv der det stadig oppfordres fra regjeringen at både flere skal arbeide og at alle må stå lengre i jobb, burde det være en selvfølge at dette også i langt større grad inkluderer de med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet, sier leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

Les mer

Samfunnsviternes medlemsundersøkelse

Les mer

Akademikerne kom til enighet med Oslo kommune

Akademikerne brøt som kjent forhandlingene i tariffområdet Oslo kommune 30. april i år, sammen med UNIO, LO og YS.

Les mer

Enighet i Oslo-meklingen for Akademikerne

Akademikerne er kommet til enighet med Oslo kommune. Medlemmene er sikret en reallønnsvekst.

Les mer

Arbeidsplass

Akademikerne kom til enighet med KS

Akademikerne kommune brøt forhandlingene sammen med de øvrige sammenslutningene 30. april i år, med en meklingsfrist satt til 26. mai.

Les mer

Akademikerne enige med KS i meklingen

- Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Les mer

Spørsmål og svar vedrørende UNIOs streik I KS-området og Oslo kommunes tariffområde

Unio er i streik i KS-området og i Oslo kommunes tariffområde. Les om hva dette betyr for deg som ansatt og medlem i KS-området eller i Oslo kommunes tariffområde.

Les mer