Nyheter 2021

Meld din interesse for Samfunnsviternes referansegruppe

Bli med, som medlem og tillitsvalgt kan du påvirke Samfunnsviternes organisering!

Les mer

Notatbok og penn

Akademikerne kom til enighet med staten

Akademikerne stat brøt forhandlingene med staten den 30. april i år, i likhet med de øvrige sammenslutningene. Lønnsoppgjøret gikk deretter til mekling med frist satt til 26. mai.

Les mer

Akademikerne aksepterer meklingsresultatet i staten

-Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets oppgjør, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Les mer

Sommerstengt i sekretariatet

I forbindelse med ferieavvikling holder vi sommerstengt fra og med mandag 12. juli til og med fredag 30. juli.

Les mer

Hvordan fungere bedre i et digitalt arbeidsliv? Digitale kurs med Impaktor

I samarbeid med Impaktor tilbyr Samfunnsviterne fire nye kurs med umiddelbar tilgang.

Les mer

Enighet i mellomoppgjoret i sykehusene

Les mer

Enighet mellom Akademikerne og Samfunnsbedriftene

- Vi er tilfredse med at lønnsforhandlingene vil gjennomføres i den enkelte virksomhet. Det gjør at Samfunnsbedriftene kan bruke lønn for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere, sier forhandlingsleder i Akademikerne, Sonia Monfort Roedelé.

Les mer

Er du student, eller har du barn som skal studere? Her er Storebrands anbefalinger for studentforsikringer

Samfunnsviternes fordelspartner Storebrand lister opp sine anbefalinger til forsikringer for studenter.

Les mer

Akademikernes forhandlingsleder i Samfunnsbedriftene, Sonia Monfort Roedelé.

Forhandlingene i Samfunnsbedriftene er i gang

- Vi forventer reelle lokale forhandlinger og en klar reallønnsvekst for våre medlemmer i samfunnsbedrifter som går bra, sier Akademikernes forhandlingsleder Sonia Monfort Roedelé.

Les mer

God sommer fra Merete og Gunn Elisabeth

Leder og generalsekretær i Samfunnsviterne oppsummerer første halvår i en sommerhilsen til alle medlemmer.

Les mer

Et handlenett med sitroner, appelsiner og eple

Grøne salstriks

Å vise fram kor bærekraftig ein er, har blitt ein viktig del av mange selskap si marknadsføring. Men kva er eigentleg bærekraft verd for kundane?

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

Inkluder flere mer!

Les mer

Stolthetsparaden, banner 2021

Samfunnsviterne stiller seg bak Stolthetsparaden

I et arbeidsliv der det stadig oppfordres fra regjeringen at både flere skal arbeide og at alle må stå lengre i jobb, burde det være en selvfølge at dette også i langt større grad inkluderer de med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet, sier leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

Les mer