Samfunnsviterne utarbeider årlig en lønnsstatistikk som viser gjennomsnittlig lønn for våre medlemmer. Nå er statistikken med tall fra 2020 klar.

6837 medlemmene har svart på undersøkelsen for 2020. Det utgjør 50 prosent av de sysselsatte medlemmene, og er en bra svarprosent. Den høye svarprosenten gjør at statistikken er et nyttig og pålitelig verktøy når det gjelder samfunnsviteres lønn!

Undersøkelsen viser at Samfunnsviternes lønn samlet har økt med 1,3 prosent fra 2019 til 2020. Den gjennomsnittlige lønnsøkningen fra 2019 til 2020 var 8 112 kr, og gjennomsnittslønnen i 2020 var 656 014 kr. 

Se Samfunnsviternes lønnsstatistikk her (krever innlogging på Min side)