I samarbeid med Impaktor tilbyr Samfunnsviterne fire nye kurs med umiddelbar tilgang.

Samfunnsviterne har gleden av å tilby alle medlemmer, tillitsvalgte og ledere fire kurs i samarbeid med Impaktor. Kursene er umiddelbart tilgjengelige, og man bestemmer selv tidspunkt og tidsbruk.

De fire kursene har følgende tematikk:
Kurs 1: Hvordan være medarbeider i et digitalisert arbeidsliv?
Kurs 2: Møteledelse på den digitale møtearenaen
Kurs 3: Hvordan være tillitsvalgt i et digitalisert arbeidsliv?
Kurs 4: Tips og råd til dere som vurderer å bli ledere

- Kursene fokuserer på den digitale arbeidsformen som har preget oss særlig det siste året. De er derfor ment å utruste deg som medarbeider, tillitsvalgt og leder, med konkrete og effektive verktøy for å ivareta rollen enda bedre, sier forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen.

- Vi mener dette vil slå godt an som supplement til de erfaringer våre medlemmer allerede har gjort seg på fjernkontoret så lang - det er ingen grunn til å tro at det digitaliserte vil går over, avslutter Birkenhagen.

Flere digitale kurs på vei
Kursene med Impaktor vil fremover få følge av andre digitale kurs med ulik tematikk som også vil være tilgjengelige når du logger inn på Min side.

Les mer og gjennomfør Samfunnsviternes digitale kurs på Min side!