Mandag 7. juni ble det sendt ut en medlemsundersøkelse til alle yrkesaktive medlemmer i Samfunnsviterne. 

Samfunnsviterne ønsker å gi alle medlemmer et best mulig tilbud. Det er derfor viktig for oss å høre hvilke tanker du har om foreningen og hvor fornøyd du er med tilbudet medlemskapet gir deg. Ved å svare på undersøkelsen hjelper du oss med å utvikle din egen fagforening.

Hva skal vi bruke svarene i undersøkelsen til?

Resultatene fra undersøkelsen vil blant annet bli fulgt opp i Samfunnsviternes pågående organisasjonsutviklingsarbeid, med fokus på styrking av ulike organer og samhandlingen mellom dem.

For at undersøkelsen skal bli så representativ som mulig er vi avhengige av ditt svar, og vi håper derfor du kan avse noen minutter til dette. Undersøkelsen er anonym.

Er du yrkesaktiv, og ikke har mottatt informasjon om medlemsundersøkelsen? Ta kontakt med oss på post@samfunnsviterne.no så hjelper vi deg. 

Svarfrist er 25 juni.