I forbindelse med ferieavvikling holder vi sommerstengt fra og med mandag 12. juli til og med fredag 30. juli.

Ved hastesaker er det likevel mulig å kontakte sekretariatet for bistand i lønn- og arbeidsspørsmål. Vi åpner igjen som vanlig mandag 2. august.

Ved hastesaker i lønns- og arbeidsspørsmål som ikke kan vente til vi åpner igjen, kan følgende kontaktes:

Åse Marie Eliassen, advokat MNA/spesialrådgiver, tlf. 957 30 301

Vi ønsker alle en riktig god sommer!