Samfunnsviternes sekretariat holder stengt for telefonhenvendelser fredag 26. november.

Bistandshenvendelser gjeldende lønn og arbeid kan rettes til bistand@samfunnsviterne.no. Øvrige henvendelser kan rettes til post@samfunnsviterne.no.

For arbeidsrelaterte hastesaker som IKKE kan vente til mandag 29. november, kan advokat Johnny Marken kontaktes på tlf. 99 53 99 69.