Nyheter 2021

Spørsmål og svar vedrørende UNIOs streik I KS-området og Oslo kommunes tariffområde

Unio er i streik i KS-området og i Oslo kommunes tariffområde. Les om hva dette betyr for deg som ansatt og medlem i KS-området eller i Oslo kommunes tariffområde.

Les mer

En plakat der det står Skravleuken med Samfunnsviterne

Gikk du glipp av Skravleuken?

Les mer

En mann blir testet for Covid-19

Samfunnsviterne støtter arbeidet til Leger Uten Grenser

Foto: Abhinay Chatteriee/MSF

Les mer

Det samiske flagget

Samfunnsviternes samepolitiske nettverk etablert

Det har vært stor interesse i Samfunnsviterne for å etablere et samepolitisk nettverk for å jobbe med utfordringer knyttet til den samiske befolkningens identitet og tilhørighet i arbeidslivet, og i samfunnet generelt. - Jeg er derfor svært glad for Samfunnsviternes samepolitiske nettverk nå formelt er etablert, sier generalsekretær i Samfunnsviterne, Gunn Elisabeth Myhren.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2021

I år er det et mellomoppgjør, som betyr at det først og fremst er lønn som skal forhandles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Samfunnsviterne vil fortløpende legge ut informasjon om mellomoppgjøret.

Les mer

Nytt digitalt kurstilbud: Hvordan fungere bedre i et digitalt arbeidsliv

I samarbeid med Impaktor tilbyr Samfunnsviterne fire nye kurs med umiddelbar tilgang.

Les mer

Nå får du enda bedre dekning på innboforsikring gjennom Storebrand

Fordelsavtalen med innboforsikring gjennom Storebrand har nå blitt enda bedre!

Les mer

To personer peker på en PC-skjerm.

Samfunnsviternes lønn i 2020

Les mer

Påskestengt i sekretariatet

I påsken holder Samfunnsviternes sekretariat stengt fra og med 29. mars. Vi åpner igjen 6. april. Ved hastesaker som ikke kan vente, er det likevel mulig å kontakte sekretariatet for bistand i lønn- og arbeidsspørsmål.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

Samfunnsviterne relanserer magasinet Samfunnsviteren

Samfunnsviterne ønsker å være en relevant og viktig aktør innen arbeidsliv og samfunnsutvikling, og ønsker nye og gamle lesere velkommen til å sjekke ut det relanserte magasinet Samfunnsviteren.

Les mer

Følg vår reise for å bli en sertifisert Skravlekopp-forening!

Målet til Skravlekopp er å skape gode møteplasser, et mer mappeløst samfunn, øke bevisstheten om hvordan vi møter hverandre og sammen forebygge ensomhet i befolkningen. Følg vår reise for å bli en sertifisert Skravlekopp-forening!

Les mer

Se vår inntektspolitiske konferanse igjen!

Selv om vår inntektspolitiske konferanse i år var heldigital, så er dette kanskje den sterkeste line-up'en av innledere vi har hatt.

Les mer

Samfunnsviterne kondolerer

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Les mer