Nyheter 2021

Tastatur

Midlertidige problemer med innmelding, kurspåmelding og "Min side"

Vi opplever dessverre midlertidige tekniske problemer med nettsiden som innebærer at innmelding, innlogging på "Min side", kurspåmelding m.m er utilgjengelig.

Les mer

En student

Studentene er hørt!

Studentlederen i Samfunnsviterne, Christine Bergan Yang, delte i går sin fortvilelse rundt at lesesalen på universitetet i Oslo har vært stengt i lang tid. På torsdag åpner lesesalene!

Les mer

En lesesal med kun en student.

- Nå må lesesalen åpne!

Vårens eksamen nærmer seg, og det er få møteplasser for studentene. Samfunnsviternes studentleder, Christine Bergan Yang mener det er på tide at lesesalen åpnes.

Les mer

Et bilde av lederen i Akademikerne, Kari Sollie

Fortsatt full lønn under sykdom

Sysselsettingsutvalget går inn for å beholde dagens sykelønnsnivå for arbeidstakere. Utvalget foreslår samtidig tiltak for å gi arbeidsgivere større incentiver for å få langtidsfraværet ned - og tettere samarbeid under sykemelding.

Les mer

Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine! Gratulerer med samenes nasjonaldag!

- På vegne av Samfunnsviterne vil jeg gratulerer så mye med dagen, sier leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

Les mer

Hylland Eriksen foredrag opptak

Fredag 29.1 avholdt fylkesavdelingen i Trøndelag et frokostmøte der Thomas Hylland Eriksen holdt foredrag om smarttelefonen og dens påvirkning på oss.

Les mer

Merete Nilsson

Kritisk til portforbud

Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, er bekymret over de signalene regjeringen sender med å utrede muligheten for å ta i bruk portforbud i Norge for hindre spredning av Covid-19.

Les mer

Merete Nilsson

Mer offensiv bærekraftspolitikk fra Samfunnsviterne

Samfunnsviterne ønsker et mer helhetlig syn på bærekraft, og vedtok derfor før jul et dokument med mer offensive standpunkter på feltet, sier Merete Nilsson

Les mer

Per Espen Stoksnes portrett

Per Espen Stoknes foredrag opptak

Onsdag 27.1 avholdt Per Espen Stoknes foredrag om sosial bærekraft. Opptaket er nå tilgjengelig.

Les mer

Har du svart på lønnsundersøkelsen?

Hvert år sender Samfunnsviterne ut en lønnsundersøkelse til medlemmer. Svarene i undersøkelsen blir brukt til å utarbeide en årlig lønnsstatistikk.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

Positiv klimamelding – som forplikter!

Samfunnsviterne deler regjeringens ambisjoner i klimameldingen som ble lagt fram 8. januar.

Les mer

Pensjonsavtale med Kron

I 2021 endres dagens ordning for innskuddspensjon. Med mindre man selv tar et aktivt valg vil alt av opptjent pensjon flyttes til den eksisterende arbeidsgivers leverandør.

Les mer

Delta i samisk nettverk

Samfunnsviterne ønsker å invitere alle medlemmer til å være med i et samisk nettverk. Nettverkets formål er å samle medlemmer som har et engasjement for samisk kultur, rettigheter og utfordringer knyttet til arbeidslivet.

Les mer