Nyheter 2021

Har du svart på lønnsundersøkelsen?

Hvert år sender Samfunnsviterne ut en lønnsundersøkelse til medlemmer. Svarene i undersøkelsen blir brukt til å utarbeide en årlig lønnsstatistikk.

Les mer

Bilde av Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

Positiv klimamelding – som forplikter!

Samfunnsviterne deler regjeringens ambisjoner i klimameldingen som ble lagt fram 8. januar.

Les mer

Pensjonsavtale med Kron

I 2021 endres dagens ordning for innskuddspensjon. Med mindre man selv tar et aktivt valg vil alt av opptjent pensjon flyttes til den eksisterende arbeidsgivers leverandør.

Les mer

Delta i samisk nettverk

Samfunnsviterne ønsker å invitere alle medlemmer til å være med i et samisk nettverk. Nettverkets formål er å samle medlemmer som har et engasjement for samisk kultur, rettigheter og utfordringer knyttet til arbeidslivet.

Les mer