I denne panelsamtalen får du møte samfunnsvitere som jobber innen teknologi og forteller hvordan de bruker kompetansen sin i jobben.

Hvilken kompetanse kreves av samfunnsvitere som ønsker å jobbe innen teknologi? Hvilke jobbmuligheter har man, og hva vil det egentlig si «å jobbe innen teknologi»?

  

Panelet:
Nina M. Berg, politiets IKT-tjenester
Susan H. Ørjasen, Bouvet ASA
Eivind Skogen, Netlife
Anders Nordraak Aasheim, Accenture

Ordstyrer er Olav Hallset, leder i fagpolitisk avdeling i Samfunnsviterne.

Filmet i studio på Nationaltheatret konferansesenter (KS Agenda).

Se også panelsamtalen "Den kommersielle Samfunnsviter: Samfunnsvitere i salgsjobber" ved å logge inn på vårt digitale kurstilbud på Min side.