Hvordan er egentlig reglene for ferieavvikling på jobben?

Hvor mange ferieuker har du krav på, hvor mye ferie kan du overføre til neste år og hvordan er egentlig reglene for feriepenger? Her gir vi deg en liten gjennomgang av regelverket. I tillegg finner du vårt nyttige og mer utdypende introduksjonskurs om ferie og feriepenger nederst i artikkelen.

Ferieloven - din rett til ferie
Ferieloven gir deg og alle andre som er ansatt i en jobb rett på ferie. Loven skal alltid følges, med mindre man har tariffavtaler eller tilsvarende avtaler som er til fordel for deg som arbeidstaker. Loven gjelder for alle som utfører arbeid i "andres tjeneste", og dermed ikke for selvstendig næringsdrivende.

Hvor lang ferie har du krav på?

  • I ferieloven kommer det frem at alle arbeidere har krav på ferie i 25 virkedager per år (inkludert lørdager). Det tilsvarer fire uker + én dag.
  • Mange arbeidstakere har gjennom tariffavtale eller annen avtale med arbeidsgiver rett til fem uker ferie.
  • Ved fylte 60 år har du rett til en ekstra ferieuke.


Når må du ta ferie?

  • Arbeidsgiver er lovpålagt å sørge for at du får tatt ut ferien din.
  • På samme måte har du som ansatt plikt til å ta ut ferie.
  • Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om ferietidspunkt i god tid før ferien skal starte.
  • Om man ikke blir enige, kan arbeidsgiver bestemme når ferien tas ut. Men: Som ansatt kan du likevel kreve at minst tre uker skal tas sammenhengende i løpet av perioden 1. juni - 30. september.
  • Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale overføring av inntil 12 virkedager ferie (to uker) til påfølgende ferieår. Ved tariffavtale kan ofte den ekstra ferieuken også overføres
  • Lovfestet ferie som ikke er tatt ut, og som heller ikke er avtalt/krevd overført til neste ferieår, blir likevel automatisk overført.


Kan du få utbetalt ubenyttet ferie som lønn?

Det er mulig å få utbetalt lønn for (noen) ubenyttede feriedager. Det gjelder kun for den delen av ferien som ikke er lovfestet. Har du en tariffavtale som sikrer deg fem ferieuker, kan du derfor be om utbetaling av fire ubenyttede feriedager som lønn. Den lovfestede ferietiden på fire uker og en dag kan ikke betales ut i lønn.

Feriepenger
Du har ikke rett på lønn i de ukene du tar ferie, derfor betales det i stedet ut feriepenger for å sikre at du har økonomi til å ta ut ferien din. Feriepengene du får utbetalt i år har blitt tjent opp gjennom fjoråret.

Feriepengene skal utgjøre minst 10,2 prosent av lønnen i opptjeningsåret, og 12 prosent om du har fem ukers ferie. Arbeidstakere over 60 har rett på minimum 12,5 prosent. og 14,3 prosent ved seks ukers ferie.

Har du ikke opparbeidet feriepenger gjennom fjoråret, har du uansett krav på full ferie om du ønsker det. Men du kan velge å motsette deg ferie dersom du ikke har tjent opp nok feriepenger til å dekke bortfallet av lønn.

Dersom arbeidsplassen stenger helt ned under hele eller deler av ferieperioden, kan du som arbeidstaker likevel pålegges ferie, selv om du mangler feriepenger.

Feriepenger etter sommerjobb?

Når du slutter i en sommerjobb er hovedregelen at feriepengene skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før du slutter.

Syk i ferien
Dersom du blir helt arbeidsufør (100 prosent sykemeldt) før ferien, kan du kreve utsettelse av ferien til senere i året. Blir du helt arbeidsufør under ferien, kan du kreve å få utsatt feriedagene som påvirkes til senere i året. Dette må avklares med arbeidsgiver så tidlig som mulig, og arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

Vil du vite mer? Se vårt digitale introduksjonskurs om ferie og ferieavvikling

Varighet: 20 minutter

 

Visste du at du kan se en rekke andre digitale kurs og foredrag på Min side? Logg inn og se innholdet her.