Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder for Akademikerne på hovedorganisasjonens rådsmøte onsdag formiddag.

-- Det er et privilegium å få lede Akademikerne

Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder for Akademikerne på hovedorganisasjonens rådsmøte onsdag formiddag.

-- Jeg er glad for tilliten og synes det er et privilegium å få lede Akademikerne. Bredden og mangfoldet i medlemmenes kompetanse er det mest verdifulle vi har og et fantastisk utgangspunkt for å finne gode løsninger for samfunnet fremover, sier den nyvalgte lederen.

Akademikernes 13 medlemsforeninger organiserer over 253 000 høyere utdannede med mastergrad eller mer og markerer i år 25-årsjubileum.

-- Det er en glede at Akademikerne vokser raskt. Vi er et viktig interessefellesskap for alle som har eller tar høyere utdanning. Sammen med styret og medlemsforeningene vil jeg jobbe for å videreutvikle dette fellesskapet og fremme interessene til våre medlemmer.

Akademikerne jobber for et fleksibelt og trygt arbeidsliv for våre medlemmer, høy kvalitet i utdanning og forskning og et innovativt og bærekraftig næringsliv.

–  Norge er helt avhengig av folk med høy kompetanse for å levere gode velferdstjenester, møte klimaendringer og skape nye arbeidsplasser i årene fremover. Jeg brenner for at alle skal ha like muligheter til å ta en utdannelse uavhengig av sosial bakgrunn, sier Randeberg.

Randeberg har fungert som leder av Akademikerne siden november i fjor da tidligere leder Kari Sollien gikk over i ny jobb. Det var en enstemmig valgkomité som innstilte Randeberg til ledervervet.

Randeberg har lang fartstid i Akademiker-fellesskapet og akademia. Hun har tidligere vært president i hovedorganisasjonens største forening Tekna i åtte år og vært nestleder i Akademikerne siden 2016. Samtidig er hun også professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU og hun har vært med på å starte to gründerbedrifter. 

Dette er de øvrige styremedlemmene i Akademikerne for perioden 2022-2024:

Nestleder Morten Ingebrigtsen Wedege, Naturviterne

Anne Karin Rime, Legeforeningen

Jan Inge Eidem, Samfunnsøkonomene

Håkon Kongsrud Skard, Psykologforeningen

Helle C. Nyhuus, Lektorlaget

Morten Boland Jørgensen, Econa