Oppdatering vedrørende LM-sak 7-22 i forbindelse med Samfunnsviternes landsmøte 16.-17. november.

Vi ser at en del av LM-sak 7-22 som går på rydding i vedtektene vedrørende § 15 Samfunnsviteren dessverre ikke er lagt inn i saksframlegget.

Denne saken ble ferdigbehandlet av hovedstyret 5. mai (HS-sak 39-22), og Tendens er allerede lansert som nytt navn på magasinet.

Saken inngår altså i organisasjonssaken og får saksnummer LM-sak 7.2-22. Saken gjelder formalisering av endringen av magasinet ved å gjøre en vedtektsendring.

LM-sak 7.2-22 og ett vedlegg (redaksjonsrådets rapport) ligger tilgjengelig i artikkelen med oversikt over landsmøtesakene.