I forbindelse med ferieavvikling holder vi sommerstengt fra og med mandag 11. juli til og med fredag 29. juli.

Ved hastesaker er det likevel mulig å kontakte sekretariatet for bistand i lønn- og arbeidsspørsmål. Vi åpner igjen som vanlig mandag 1. august.

Ved hastesaker i lønns- og arbeidsspørsmål som ikke kan vente til vi åpner igjen, kan følgende kontaktes:

Johnny Marken, advokat MNA / leder arbeidslivsavdelingen, tlf: 995 39 969
Jan Olav Birkenhagen, forhandlingssjef/leder forhandlings- og org.avd, tlf: 952 51 984

Vi ønsker alle en riktig god sommer!