Nyheter 2022

Samfunnsviteren undersøker: Norske bistandspenger-livredder eller pengesluk?

Les mer

Vi trenger å utvide perspektivet for økonomisk tenkning!

Denne uken kom rapporten: «Økonomi for vanlige folk. En rapport om de økonomiske utfordringene i det 21. århundre». Den er skrevet av Daniel Fullman og Marie Storli som er tilknyttet Rethinking Economics, på oppdrag for Samfunnsviterne.

Les mer

Erik Graff

Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Les mer

Kari Tønnessen Nordli

Brudd i staten: - Stor avstand mellom partene


- Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Les mer

illustrasjonsbilde panelsamtale om teknologijobber

Digital panelsamtale: Samfunnsvitere i teknologijobber

I denne panelsamtalen får du møte samfunnsvitere som jobber innen teknologi og forteller hvordan de bruker kompetansen sin i jobben.

Les mer

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune: - En god lønnsvekst er avgjørende

Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen.

Les mer

Enighet i de innledende sykehusforhandlingene

Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør i sykehusene.

Les mer

Norske pengesedler

Lønnsoppgjør med dystert bakteppe

Norsk økonomi går i riktig retning, og pandemien ser endelig ut til å slippe taket. Krigen i Ukraina skaper imidlertid usikkerhet om det meste, også årets lønnsoppgjør.

Les mer

Ny hovedavtale i kommunal sektor

Tirsdag 25. januar kom Akademikerne til enighet med KS om ny hovedavtale. Tillitsvalgtes rolle er styrket i den nye avtalen.

Les mer

Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse 2022

På Samfunnsviternes årlige inntektspolitiske konferanse 9. mars møter du ledende fagpersoner som skal snakke om hva som skjer etter pandemien, hvordan det går med norsk og internasjonal økonomi og hva som egentlig er meningen med arbeidslivet.

Les mer

Digitalt jobbsøkerkurs: På jakt etter nye utfordringer?

Samfunnsviternes digitale jobbsøkerkurs er skreddersydd for samfunnsvitere og humanister! Vi tilbyr deg verktøyene og tipsene som skal til for at du utmerker deg. Kurset er spesielt rettet mot deg som har noen års arbeidserfaring.

Les mer

Lønnsoppgjøret i staten: - Må kunne konkurrere om arbeidskraften

- Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om viktig kompetanse.

Les mer

Temakurs: Karriere og utvikling i endringstider

I en periode med kontinuerlig endring og mindre forutsigbarhet er det enda viktigere å ta kontroll over det man kan ta kontroll over. I vår nye digitale kurspakke kan du blant annet lære mer om nettverksbygging, karriereutvikling og hvordan du blir enda bedre til å mestre en digital arbeidshverdag!

Les mer