Aktuelt

Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

- Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Erik Graff.

Les mer

Et oversiktsbilde over byen Matera

Et nytt Venezia?

I 10 000 år har det bodd mennesker i i Matera. Byen står på UNESCOs verdensarvsliste, og er blitt en turistmagnet. Men selv om turismen bringer inntekter, hemmer den veksten i andre næringer og verdens tredje eldste by risikerer å bli et utendørs museum – et nytt Venezia.

Les mer

– Offentlig sektor må konkurrere bedre om høyt utdannede

Akademikerne krever en tydeligere strategi for kompetanseutvikling for sine medlemmer i Samfunnsbedriftene. Arbeidsgiverorganisasjonen er avhengig av å rekruttere og beholde folk med akademisk kompetanse for å lykkes.

Les mer

Omstilling og karriere: Should I stay or should I go?

Omstillingsprosesser kan ses på som mer enn en trussel. Kanskje er det også en ny mulighet? Les rådene fra Marie Toreskås Asheim, rådgiver for fag og karriere i Samfunnsviterne.

Les mer

Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet (Trandum) - invitasjon til å foreslå medlemskandidater

Det skal utnevnes nye medlemmer til tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet for funksjonsperioden 1. januar 2023 – 31. desember 2024, og Samfunnsviterne er invitert til å foreslå kandidater.

Les mer

Enighet i staten 2022

Enighet i meklingen i staten

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgruppene har gode lønns- og arbeidsvilkår, og sammen står vi sterkere, sier lederen i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.

Les mer

Enighet i KS

Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Les mer

Kari Nordli

Akademikernes streikeuttak i staten

Over 1350 medlemmer i Akademikerne går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen med staten om årets hovedtariffoppgjør.

Les mer

Digitale kurs fra Videocation

Nå kan du som medlem i Samfunnsviterne abonnere på Videocation gratis i én måned samt få rabattert månedspris etter gratistperioden er over. Med Videocation får du tilgang til over 200 videokurs fra 90 ledende eksperter. Alle kursene er på norsk.

Les mer

En streik i Oslo vil ramme bredt

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig ramme bygging av ny legevakt, byggesaksbehandling og skolene.

Les mer

Illustrasjon, hva skjer ved mekling?

Hva betyr mekling og hva gjør jeg hvis jeg blir tatt ut i streik?

Det ble ikke enighet innen forhandlingsfristen i tariffoppgjøret i offentlig sektor og det blir nå mekling i oppgjøret i stat, kommune og Oslo kommune. Ord som mekling og mulig streik gjør noe med oss og kan føre til usikkerhet. Her gir vi deg svar på noen av de spørsmål som du kanskje har nå.

Les mer

Enighet med spekter

Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene for ansatte i sykehusene.

Les mer

Tonje Leborg

Bryter forhandlingene i kommunal sektor

– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Les mer