Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05.  


Fylkesleder: Jo Vegard Aardal | E-post

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

  • Terese Birkeland (Nestleder)
  • Vidar Jortveit
  • Ghattas Savej
  • Aleksandra Cyganska
  • Linda-Marie Leirpoll
  • Mia Orum Sandøy (studentrepresentant) 

Dokumenter

Landsmøte 2022:  Oversikt over delegater for Samfunnsviterne i Agder (oppdatert per 7. oktober)

Årsmøte 2022: Sakspapirer - Referat

Årsmøte 2021: Sakspapirer Referat

Årsmøte 2020: Sakspapirer Referat

Årsmøte 2019: Sakspapirer 

Styremøte 2017: Referat 30. mai

Årsmøte 2016: Referat