Fagkveld og aktiviteter

Foreningens arbeid med fag, politikk og faglige aktiviteter i 2016

Dagens og framtidas arbeidsliv, kompetansepolitikk, verdiskapning og bærekraftig samfunnsutvikling er hovedområdene for Samfunnsviternes fagpolitiske påvirkningsarbeid. Målet er å fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, synliggjøre deres kompetanse og styrke foreningens rolle som samfunnsaktør.

Les mer

Fagkvelder i fylkesavdelingene

Temaer til temakvelder i fylkesavdelingene der sekretariatet kan bidra med innledere.

Les mer

Foredragsholdere

Mange fylkesavdelinger ønsker hjelp fra sekretariatet på å finne foredragsholdere og innledere til sine arrangementer. Basert på temaer ved tidligere arrangementer, erfaring med hva som «trekker folk» og egne opplevelser med gode foredragsholdere innen relevante fagområder, kommer vi her med noen tips.

Les mer