Fylkesleder: Jelena Porsanger | E-post

Medlemmer av fylkesstyret:

  • Nils Jørgen Nystø
  • Synnøve Solbakk
  • Renathe A. Simonsen
  • Mads Munkvold (vara)

Møtereferat og dokumenter

- Årsmøte 2019
   - Vedlegg: Årsmøteuttalelse om ny organisering

- Årsmøte 2018

- Årsmøte 2017

Årsmøte 2016

Styremøter:

- 16.06.16
- 07.12.16
- 23.02.17
- 11.05.17
- 06.06.17
- 14.09.17
- 14.02.18
- 24.08.18
- 08.05.19
- 17.12.19 (felles styremøte med Troms)

 

Fagdager:

- 16.06.16: Om samisk samfunnsorganisering – fra siidasystem til Sameting - oppsummering

- 06.09.16: Om kommune- og regionreform - oppsummering

- 11.05.17: Om New Public Management, regionalisering og betydningen for offentlige arbeidsplasser i Finnmark 

- 28.09.17: Program: Verdier, verdiskapning og fremtidig kompetansebehov i Finnmark med fokus på helse og naturressurser Pressemelding: Pressemelding fra Forskningsdagene

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.