Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05.  


Konstitert fylkesleder: Anna Jensberg | E-post

Torbjørn Trane Jensen (nestleder)
Per Jarl Elle (styremedlem) 
Tord Apalvik (studentrepresentant) 

Møtereferater og dokumenter

Referat fra årsmøte i fylkesavdelingen i Nordland 20. juni 2019

Årsberetning 2016/17