Fylkesleder: Elin Svensen | E-post | tlf. 975 81 145

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

  • Anne-Britt Motland (nestleder)
  • Ingrid Thickett
  • Sveinung Hustoft
  • Hege Vigran
  • Arne Fredlund
  • Torben Dyhr-Nielsen (vara)
  • Ida Therese Johansen (vara)

Valkomité:

  • Frode Gundersen
  • Jorunn Barka

 

Møtereferat og dokumenter

Årsmøte 2020

Årsmøte 2019

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017

Årsmøte 2016

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.