Fylkesleder: Unn-Tove Bakkevoll | E-post | mob. 47850834

 
Styremedlemmer:

Henrik Henriksen Gaup
Andreas Bakke
Gunn-Elin Jakobsen


Valgkomiteen
:

Ann Christin Hansen Ese | E-post

Jean Pierre Maniraguha | E-post

 

Møtereferat og dokumenter
 
2019:

Felles styremøte Troms/Finnmark 17. desember 2019
Referat fylkesstyremøte Samfunnsviterne Troms 21. mars 2019.
Årsmøte 2019

2018:

Årsmøte 2018
Styremøte Samfunnsviterne i Troms 18. april 2018 
Styremøte Samfunnsviterne i Troms 11. januar 2018

 

2017:

Styremøte Samfunnsviterne i Troms 13. desember 2017
Styremøte Samfunnsviterne i Troms og Foreningen Norden (Skype) 8. november 2017
Styremøte Samfunnsviterne i Troms m/studentlaget UiT, 5. oktober 2017
Styremøte 13. september
Styremøte 8. juni
Årsmøte 2017


2016:

Årsmøte 2016

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.