Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05.  


Fylkesleder
: Christen Torvik | E-post

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

 • Hans Christian Sugustad Kvåle (nestleder)
 • Sindre Kvatningen Solheim
 • John Kenneth Ludvigsen
 • Hilde Saxi Gildberg
 • Aleksander Berget
 • Endre Tolo Hausberg
 • Tone Aakre Wikdahl
 • Jon Steinar Bjørgum (vara)
 • Vahid Azarirad (vara)
 • Marte Kalvø Løberg (studentrepresentant)


Valgkomite:

 • Kjell Arne Reisch (leder)
 • Barbro Finanger Lande
 • Gaute Rolv Dahl

Dokumenter

Landsmøte 2022: Oversikt over delegater for Samfunnsviterne i Trøndelag
Årsmøte 2022; Sakspapirer, og oversikt over kandidater til delegatverv på landsmøtet 2022 - Referat
Årsmøte 2021: Sakspapirer Referat
Årsmøte 2020: Sakspapirer Referat
Årsmøte 2019: Referat
Årsmøte 2018: Referat
Årsmøte 2017: Referat
Årsmøte 2016: Referat