Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05.  


Fylkesleder: Espen Meyer | E-post 


Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

- Kjersti Torstensen Strand (nestleder)
- Kristin Nerdrum Kirkhus
- Trondar Lien
- Vedaste Uwayigira
- Ellen Andrea Thorbjørnsen Bækholt
- Trygve Børsting

 

Møtereferater og dokumenter

Årsmøtepapirer 2018

Sakspapirer kan lastes ned her

Årsmøtereferat

Årsmøtereferat 2020

Årsmøtereferat 2019
Saksfremlegg årsmøte 2019

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017

Presentasjoner fra årsmøter

Reformarbeidet i offentlig sektor