Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05.  


Fylkesleder: Anne Laukli | E-post | tlf: 41 68 73 77


Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

- Kristin Kirkhus (nestleder)
- Trondar Lien
- Espen Meyer
- Vedaste Uwayigira
- Ellen Andrea T. Bækholt
- Kjersti T. Strand

Møtereferater og dokumenter

Årsmøtepapirer 2018

Sakspapirer kan lastes ned her

Årsmøtereferat

Årsmøtereferat 2019
Saksfremlegg årsmøte 2019

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017

Presentasjoner fra årsmøter

Reformarbeidet i offentlig sektor

Tidsmestring og kunsten å prioritere