Her finner du datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2019.

  • Hovedstyreseminar 28.-30 januar, Berlin
  • Felles møte med hovedstyret, fylkeslederne (fylkesledermøte) og arbeidslivsutvalget 28.-29. mars (reisedag 30. mars), London
  • Hovedstyremøte/organisasjonsseminar 10.-11. april, Oslo
  • Org.seminar/fylkesledermøte, 23. mai, Gardermoen
  • Hovedstyremøte 22. august, Oslo
  • Fylkesledermøte: Eget møte for fylkeslederne 28. august, felles møte for hovedstyret og fylkeslederne 29. august, Gardermoen
  • Hovedstyremøte 26. september, Oslo
  • Hovedstyremøte 29. oktober, Oslo
  • Landsmøte 30. oktober - 1. november, Oslo
  • Hovedstyremøte 5. desember, Oslo