Her finner du foreløpige datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2020.

Hovedstyret vil vedta sin møteplan for 2020 på sitt møte i februar 2020. Foreløpig møteplan:

  • 21. januar: Hovedstyreseminar, Oslo. Se innkalling.
  • 6.-7. februar: Hovedstyremøte, Oslo. Se innkalling og protokoll.
  • 16. mars: Hovedstyremøte, digitalt møte. Se innkalling
  • 2. april: Fylkesledermøte, digitalt møte. Se innkalling. Møtet erstatter avlyst fylkesledermøte i Berlin 1.-3. april, hovedstyrets leder og nestleder deltar

  • 20. april: Hovedstyremøte, Oslo.
  • 20. mai: Hovedstyremøte, digitalt.
  • 27. august: Fylkesledermøte, Gardermoen.
  • 10. september: Hovedstyremøte
  • 22. oktober: Hovedstyremøte, digitalt.
  • 3. desember: Hovedstyremøte, Oslo.