Her finner du foreløpige datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2020.

Møteplan for 2020 ble vedtatt av hovedstyret 7. februar 2020, revidert av hovedstyret 10. juni 2020:

 • 21. januar: Hovedstyreseminar, Oslo. Se innkalling.
 • 6.-7. februar: Hovedstyremøte, Oslo. Se innkalling og protokoll.
 • 16. mars: Hovedstyremøte, digitalt møte. Se innkalling og protokoll
 • 2. april: Fylkesledermøte, digitalt møte. Se innkalling. Møtet erstatter avlyst fylkesledermøte i Berlin 1.-3. april, hovedstyrets leder og nestleder deltar

 • 20. april: Hovedstyremøte, digitalt møte. Se innkalling og protokoll.
 • 20. mai: Hovedstyremøte, digitalt møte. Se innkalling og protokoll.
 • 10. juni: Hovedstyremøte, digitalt møte. Se innkalling og protokoll.
 • 23. juni: Hovedstyremøte, digitalt møte. Se innkalling.
 • 20. august: Hovedstyremøte, digitalt møte
 • 3.-4. september: Fylkesledermøte, Oslo eller digitalt møte (avklares senere).
 • 21.-22. september. Hovedstyremøte, Trondheim.
 • 22. oktober: Hovedstyremøte, digitalt møte.
 • 3. desember: Hovedstyremøte, Oslo.