Her finner du datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2021.

Møteplanen for 2021 ble vedtatt av på hovedstyrets møte 2.-3. desember 2020 (sak 87-20).

 • 27. januar: Hovedstyremøte, digitalt. Se innkalling og protokoll.
 • 18. februar: Hovedstyremøte, digitalt. Se innkalling og protokoll.
 • 18. mars: Hovedstyremøte, digitalt
 • 15. april: Hovedstyremøte, sted ikke avklart.
 • 27.-28. april: Fylkesledermøte, Trondheim
 • 20. mai: Hovedstyremøte, Oslo
 • 10. juni: Fylkesledermøte, digitalt
 • 17. juni: Hovedstyremøte, digitalt
 • 26. august: Hovedstyremøte, digitalt
 • 2.-3. september: Fylkesledermøte, sted ikke avklart
 • 28.-29. september: Hovedstyremøte, sted ikke avklart
 • 3. november: Hovedstyremøte, digitalt
 • 1.-2. desember: Hovedstyremøte, sted ikke avklart