Her finner du datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2021.

Møteplanen for 2021 ble vedtatt av på hovedstyrets møte 2.-3. desember 2020 (sak 87-20).