Protokoller 2014-2016

Her finner du godkjente protokoller fra hovedstyret 2014-2016.

2016

Protokoll fra hovedstyremøte 1.-2. februar

Protokoll fra hovedstyrets e-postgodkjenning av innspill til Akademikernes politiske strategi 29. februar

Protokoll fra hovedstyremøte 10. mars

Protokoll fra hovedstyremøte 6. april

Protokoll fra hovedstyremøte 11.-13. mai

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 26. august

Protokoll fra hovedstyremøte 22.-23. september

Protokoll fra hovedstyrets e-postbehandling (30. sept - 3. okt) av sak 61-16 - Vedtektsendring Samfunnsviteren

Protokoll fra hovedstyremøte 7. november

Protokoll fra hovedstyremøtet 5. desember


2015

Protokoll hovedstyremøte 4. februar

Protokoll fra hovedstyremøte 5. mars

Protokoll fra hovedstyregodkjenning pr. e-post 10.-16. mars - tariffkrav 2015


Protokoll fra hovedstyrebehandling pr. e-post 26. mars - høringsuttalelse

Protokoll fra hovedstyremøte 23.-24. april

Protokoll fra hovedstyregodkjenning pr. e-post 12.-15. mai - tariffkrav Virke/HUK 2015

Protokoll fra hovedstyregodkjenning pr. e-post 20.-22. mai - høringsuttalelse

Protokoll fra hovedstyremøte 10. juni

Protokoll fra hovedstyrets e-postbehandling av høringsuttalelse 16.-19. juni

Protokoll fra hovedstyremøte 26. august

Protokoll fra hovedstyrets e-postbehandling av høringsuttalelse til Ludvigsen-utvalget 14-15 sept.

Protokoll fra hovedstyremøte 20. september


Protokoll fra hovedstyremøte 25.-16. november

2014

Protokoll styreseminar 13. - 14. januar

Protokoll HS-møte 5. mars

Protokoll HS-møte 10. mars

Protokoll HS-møte 9. april

Protokoll HS-møte 25.-26. september

Protokoll HS-møte 11.-12. desember