Landsmøtet

Samfunnsviterne avholder sitt landsmøte 16.-17. november 2022 på Thon Hotel Bristol i Oslo.

Gruppebilde med Samfunnsviternes nye hovedstyre for 2023-2025

Landsmøtet har valgt Samfunnsviternes nye hovedstyre

Under Samfunnsviternes landsmøte 16.-17. november ble det valgt nytt hovedstyre for perioden 2023-2025. Espen Nordgård Jakobsen blir ny leder i foreningen.

Les mer

Landsmøte 2022

Innstilte kandidater til hovedstyret 2023-2025

Her følger en presentasjon av de kandidater valgkomiteen har innstilt til Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2023-2025.

Les mer

Sakspapirer til landsmøtet 2022

Alle sakspapirer til Samfunnsviternes landsmøte 16. – 17. nov. 2022 er nå tilgjengelig på foreningens åpne nettsider i pdf-format.

Les mer

Info om møteverktøyet MyMeet – til deg som er delegat/varadelegat

Hva er MyMeet? Hvordan logger du deg inn? Hvordan fungerer det? Disse spørsmålene får du som skal være delegat på Samfunnsviternes landsmøte 2022 svar på her.

Les mer

Program for Premiss og Samfunnsviternes landsmøte 2022

Her finner du programmet for Premiss-konferansen og Samfunnsviternes landsmøte 16.-17. november 2022.

Les mer

Underlagsmateriale til landsmøtesak om foreningens organisasjonsstruktur

Her kan du lese underlagsdokumenter til LM-sak 7-22 om foreningens organisasjonsstruktur.

Les mer

Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling.

Les mer

Delegatfordeling på Samfunnsviternes landsmøte 2022

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen 1. januar det året landsmøtet skal avholdes. Her kan du se hvor mange delegater din fylkesavdeling kan sende til landsmøtet 2022.

Les mer

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år.

Les mer

Protokoller fra tidligere landsmøter

Her vil du finne protokoller fra Samfunnsviternes landsmøter fra 2019 og tidligere.

Les mer