Landsmøtet

Samfunnsviterne avholder sitt landsmøte 16.-18. november 2022 på Thon Hotel Bristol i Oslo.

Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling.

Les mer

Hvem kan bli delegater på landsmøtet?

Alle yrkesaktive medlemmer, fylkestillitsvalgte og lokale tillitsvalgte kan melde sin interesse for å være delegater på landsmøtet. I tillegg kan studentmedlemmer være studentdelegater.

Les mer

Hvordan fremme saker til landsmøtet?

Har du en sak du brenner for? Du kan påvirke hvilke saker landsmøtet skal behandle. Alle medlemmer av Samfunnsviterne, fylkesavdelinger, lokallag og utvalg i foreningen kan fremme saker for landsmøtet.

Les mer

Valg på landsmøtet 2022: Har du forslag til kandidater?

Valgkomiteen i Samfunnsviterne har begynt sitt arbeid med å finne kandidater til foreningens styrende organer til valg på landsmøtet. Valgkomiteen inviterer med dette alle medlemmer av foreningen til å foreslå kandidater til hovedstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Les mer

Delegatfordeling på Samfunnsviternes landsmøte 2022

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen 1. januar det året landsmøtet skal avholdes. Her kan du se hvor mange delegater din fylkesavdeling kan sende til landsmøtet 2022.

Les mer

Tillitsvalgt: Veien mot landsmøtet

Hva kan jeg som tillitsvalgt gjøre i forbindelse med landsmøtet?

Les mer

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år.

Les mer

Protokoller fra tidligere landsmøter

Her vil du finne protokoller fra Samfunnsviternes landsmøter fra 2019 og tidligere.

Les mer