Landsmøtet

Protokoll Samfunnsviternes landsmøte 2019

Samfunnsviternes landsmøte ble avholdt 30. oktober - 1. november 2019. Se protokoll fra landsmøtet.

Les mer

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år.

Les mer

Protokoller fra tidligere landsmøter

Her vil du finne protokoller fra Samfunnsviternes landsmøter fra 2016 og tidligere.

Les mer