Landsmøtet

Protokoll Samfunnsviternes landsmøte 2019

Samfunnsviternes landsmøte ble avholdt 30. oktober - 1. november 2019. Se protokoll fra landsmøtet.

Les mer

Merete Nilsson valgt til leder av Samfunnsviterne

Merete Nilsson fra Trondheim er av landsmøtet 2019 gjenvalgt som leder av Samfunnsviterne for perioden 2020-2022.

Les mer

Bakgrunnsdokumenter høring om organisasjonsmodell

Her ligger bakgrunnsinformasjon som lå til grunn for organisasjonsutvalgets vurderinger i arbeidet med organisasjonsutvalgets rapport til hovedstyret, som ble fremlagt for hovedstyret 6. desember 2018.

Les mer

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år.

Les mer

Protokoller fra tidligere landsmøter

Her vil du finne protokoller fra Samfunnsviternes landsmøter fra 2016 og tidligere.

Les mer

Samfunnsviternes lansdsmøte

Delegatfordeling for landsmøtet 2016

Hovedstyret har i sak 37-16 vedtatt at det er bostedsfylke som skal ligge til grunn for delegatfordelingen på landsmøtet 2016, og ikke arbeidsplassfylke, som tidligere år. I tillegg har hovedstyret i sak 43-16 godkjent sammenslåing av fylkesavdelingene i Buskerud, Vestfold og Telemark til én fylkesavdeling, og at sammenslåingen skal ha virkning fra vedtaks dato. Dette medfører at delegatfordelingen til landsmøtet 2016 justeres noe. Ny utregning av delegatfordelingen til landsmøtet ligger her.

Les mer