Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen 1. januar det året landsmøtet skal avholdes. Her kan du se hvor mange delegater din fylkesavdeling kan sende til landsmøtet 2022.

Artikkelen er publisert 14.03.22 og oppdatert med delegatliste fordelt på arbeidssektorer 03.06.22.

Delegatfordelingen for landsmøtet 2022 ser slik ut:

 

 

* I Troms og Finnmark er Helse og Privat akkurat like store. Delegaten merket med * kan derfor like gjerne komme fra Helse.

Hvordan beregnes antallet delegater fra fylkesavdelingene?
Det er vedtektenes § 4 Landsmøtet som angir hvordan de 90 delegatene til landsmøtet skal fordeles:

• Fylkesavdelingene utgjør valgkretsene. Hvilken fylkesavdeling du hører til, bestemmes av hvilket fylke du er bosatt i.

• Beregningen av antallet delegater pr. fylkesavdeling gjøres forholdsmessig ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen 1. januar det året landsmøtet skal avholdes.

• Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.

• Det kan maksimum utnevnes til sammen 90 delegater utenom studentdelegatene*.

• Det utnevnes minimum to delegater fra hver fylkesavdeling.

• Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat.

*Studentmedlemmer holdes utenom beregningen av antallet medlemmer i fylkesavdelingene. Dette fordi studentmedlemmene iht. vedtektene har fem egne studentdelegater (studentobservatøren og fire studentdelegater). Disse velges av studentutvalget, jf. vedtektenes § 10 Studentutvalg.

Les mer i vedtektenes § 4 Landsmøtet.

Les også: Hvem kan bli delegater på landsmøtet?