Under Samfunnsviternes landsmøte 16.-17. november ble det valgt nytt hovedstyre for perioden 2023-2025. Espen Nordgård Jakobsen blir ny leder i foreningen.

Nytt styre i Samfunnsviterne ble valgt på landsmøtet den 17. november.

Hovedstyret består av leder, nestleder, seks ordinære styremedlemmer, fem vararepresentanter og en studentobservatør.

Styrerepresentanter for perioden 2023-2025 er følgende:

Leder: Espen Nordgård Jakobsen
Nestleder: Siv M. Sangolt

Styremedlemmer:
Dag Kristiansen
Liv Isaksen
Trondar Lien
Astrid Høgestøl
Tobias Bade Strøm
Kjerstin Tobiassen

1. vara: Torunn Helle
2. vara: Benjamin Gideon Schrøder
3. vara: Marit Vorren
4. vara: Jens Martin Vesterås
5. vara: Benedicte Yvonne Klausen

Studentobservatør: Emilie Hatlenes Endal (valgt av studentutvalget)

Det nye styret tiltrer 1. januar 2023.

Gruppebilde med Samfunnsviternes nye hovedstyre for 2023-2025

Samfunnsviternes hovedstyre for 2023-2025. Fra venstre: Emilie Hatlenes Endal, Liv Isaksen, Astrid Høgestøl, Dag Kristiansen, Tobias Bade Strøm, Trondar Lien, Siv M. Sangolt, Espen Nordgård Jakobsen, Torunn Helle, Benjamin Gideon Schrøder, Marit Vorren, Jens Martin Vesterås og Kjerstin Tobiassen (ikke med på bildet: Benedicte Yvonne Klausen).