Alle sakspapirer til Samfunnsviternes landsmøte 16. – 17. nov. 2022 er nå tilgjengelig på foreningens åpne nettsider i pdf-format.

Program for PREMISS og landsmøtet 2022:
Program for PREMISS og landsmøtet 2022 


Delegater på landsmøtet 2022:
Oversikt over delegatfordelingen
Liste over delegater


LM-sak 1-22 Konstituering:
LM-sak 1-22 Konstituering


LM-sak 2-22 Samfunnsviternes beretninger 2019-2021:
LM-sak 2.1-22 Samfunnsviternes årsberetning 2019 

LM-sak 2.2-22 Samfunnsviternes årsberetning 2020

LM-sak 2.3-22 Samfunnsviternes årsberetning 2021LM-sak 3-22 Samfunnsviternes årsregnskap 2019-2021:

LM-sak 3.1-22 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2019

LM-sak 3.2-22 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2020

LM-sak 3.3-22 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2021

LM-sak 3.4 Revisorberetning 2019
LM-sak 3.5 Revisorberetning 2020
LM-sak 3.6 Revisorberetning 2021


LM-sak 4-22 Kontrollkomiteens rapport:

LM-sak 4-22 Kontrollkomiteens rapport


LM-sak 5-22 Status:
LM-sak 5-22 Status


LM-sak 6-22 Innkomne saker og forslag:

LM-sak 6-22 Innkomne saker og forslag (sakene 6.1-22 til og med 6.15-22, samlet)


LM-sak 7-22 Foreningens organisasjonsstruktur:

LM-sak 7-22 Foreningens organisasjonsstruktur

LM-sak 7.2-22 Vedtektsendring § 15 Samfunnsviteren (ny)


LM-sak 8-22 Prioriterte satsingsområder 2023-2025:

LM-sak 8-22 Prioriterte satsingsområder 2023-2025


LM-sak 9-22 Samfunnsviternes rammebudsjett 2023-2025:

LM-sak 9-22 Samfunnsviternes rammebudsjett 2023-2025


LM-sak 10-22 Valg:

LM-sak 10-22 Valg

Gjeldende vedtekter for Samfunnsviterne - vedtatt på landsmøtet 2019
- Protokoll fra Samfunnsviternes landsmøte 2019
Reiseregningsskjema