Samfunnsviterne har et ansvar for at personvernopplysninger blir behandlet i samsvar med personvernreglene. Her er tre filmer som viser hvilke vurderinger vi må ta ved behandling av personvernopplysninger.

Personvern handler om å beskytte personvernopplysninger. Den første filmen informerer om forskjellen på personvern og personvernopplysninger.

 

 

 

Tillitsvalgte med verv har tilgang til informasjon om medlemmer der formålet med tilgangen er å hjelpe ansatte på arbeidsplassen. Filmen under viser hvordan personvernopplysninger skal behandles på riktig måte. 

Selv om vi har tatt våre forhåndsregler så kan opplysninger komme på avveie. Den siste filmen informerer om hva vi må gjøre dersom personvernopplysninger kommer på avveie.


 

Har du spørsmål om personvern eller personvernopplysninger? Send en e-post til personvern@samfunnsviterne.no.