• Hva er personvern

Personvern handler om menneskets rett til og ønske om å ha kontroll på informasjon om seg selv; hvem vet hva om meg, hva brukes informasjonen til og hvordan brukes den.

 

  • Hva er personvernopplysninger

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler er navn, adresse, arbeidssted, arbeidskontrakt, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilder, fingeravtrykk, irismønster og fødselsnummer. Informasjon om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger.

 

  • Hva menes med behandling av peronopplysninger

Med dette menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 

  • Hva er sensitive personopplysninger

Noen personopplysninger oppleves som mer sensitive og personlig nærgående enn andre. Hvilke opplysninger dette er vil variere, avhengig av situasjonen og hvem som er berørt. Mange vil ønske å holde informasjon om egen helse for seg selv, og likeså om man har vært siktet eller dømt for straffbare handlinger. I noen land må man holde eget fagforeningsmedlemskap hemmelig. I gjeldende norsk og europeisk rett er de tre nevnte definert som sensitive opplysninger, sammen med opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn og politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning. Sensitive personopplysninger har ifølge gjeldende rett krav på særlig beskyttelse. 

 

 Les Samfunnsviternes håndtering av personopplysninger.