Sekretariatet

Spørsmål om medlemskap, kontingent, medlemsfordeler m.m.

E-post: post@samfunnsviterne.no

Telefon: 22 03 19 00

 

Spørsmål om lønn og arbeid

E-post: bistand@samfunnsviterne.no

Telefon: 22 03 19 05

Sekretariatet har telefontid mandag til fredag kl 09.00-16.00.

Post- og besøksadresse: Kr. Augusts gate 9, 0164 OSLO

 

Media

Kontaktinfo