Fagpolitisk avdeling

Avdelingen arbeider med faglige og politiske utredninger, politikkutvikling og høringsuttalelser, samfunns- og arbeidslivspolitikk, juridisk og faglig informasjonsmateriell, foreningens karrieretilbud, samt kurs/faglig opplæring.

Olav Hallset

Leder, fagpolitisk avdeling

oh@samfunnsviterne.no
Tlf: 412 18 190

Eirik Frøhaug Swensen

Eirik Frøhaug Swensen

Fagpolitisk rådgiver

es@samfunnsviterne.no
Tlf: 952 97 065

Synnøve Karin Bøen

Spesialrådgiver

skb@samfunnsviterne.no
Tlf:41459371
Marie Toreskås Asheim

Marie Toreskås Asheim

Rådgiver fag og karriere

ma@samfunnsviterne.no
Tlf: 992 96 326