Fagpolitisk avdeling

Avdelingen arbeider med faglige og politiske utredninger, politikkutvikling og høringsuttalelser, samfunns- og arbeidslivspolitikk, juridisk og faglig informasjonsmateriell, foreningens karrieretilbud, samt kurs/faglig opplæring.

Marie Toreskås Asheim

Marie Toreskås Asheim

seniorrådgiver fag og karriere

ma@samfunnsviterne.no
Tlf: 992 96 326

Eirik Frøhaug Swensen

Eirik Frøhaug Swensen

fagpolitisk rådgiver

es@samfunnsviterne.no
Tlf: 952 97 065

Johanne Waaler

rådgiver

jwaa@samfunnsviterne.no
Tlf: 404 70 454

Cecilie Hogstad

Cecilie Hogstad

info- og markedssjef/avd.leder medlem og marked og fagpolitisk

ch@samfunnsviterne.no
Tlf: 958 79 410