Generalsekretær

Generalsekretæren leder sekretariatet. Forbereder og følger opp saker til hovedstyret.

Gunn Elisabeth Myhren

Gunn Elisabeth Myhren

generalsekretær

gem@samfunnsviterne.no
Tlf: 951 57 451

Torun Høgvold Enstad

Torun Høgvold Enstad

assisterende gen.sek.

the@samfunnsviterne.no
Tlf: 997 24 311