Generalsekretær

Generalsekretæren leder sekretariatet. Forbereder og følger opp saker til hovedstyret.

Gunn Elisabeth Myhren

Gunn Elisabeth Myhren

Generalsekretær

gem@samfunnsviterne.no
Tlf: 951 57 451

Torun Høgvold Enstad

Torun Høgvold Enstad

Assisterende gen.sek.

the@samfunnsviterne.no
Tlf: 997 24 311