Strategisk plan og måldokumenter

Her finner du gjeldende strategi-, måldokument og handlingsplaner som er vedtatt av Samfunnsviternes landsmøte og av hovedstyret.

Hovedstyrets handlingsplan

Les hovedstyrets handlingsplan for perioden 2020 - 2022.

Les mer

Strategisk plan for foreningen

Les strategisk plan for 2020 - 2025, vedtatt av landsmøtet 2019.

Les mer

Satsingsområder for Samfunnsviterne

Les om Samfunnsviternes satsingsområder for perioden 2020 - 2022.

Les mer

Samfunnsviternes strategi for samfunnspolitikk og samfunnsansvar

Les Samfunnsviternes strategi for samfunnspolitikk og samfunnsansvar 2020 - 2025.

Les mer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Les Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform.

Les mer