Les om Samfunnsviternes satsingsområder for perioden 2020 - 2022.

Vedtatt av landsmøtet 2019

Organisasjonsutvikling

Videreføre, videreutvikle og styrke:
• Aktivitet og opplæring i lokale ledd
• Arbeid med videreutvikling av foreningens organisering
• Arbeid med medlemsvekst
• Arbeid med digitale verktøy

Lønn og arbeidsvilkår
Videreføre, videreutvikle og styrke:
• Kompetanse hos medlemmer og tillitsvalgte for å møte et arbeidsliv i endring.
• Gode arbeidsvilkår for alle gjennom hele arbeidslivet.
• Livslang læring og kompetanseheving gjennom hele arbeidslivet
• Sosial sikkerhet som fremmer mobilitet og utvikling i alle livsfaser.

Samfunnsvitenskapelig kompetanse
Videreføre, videreutvikle og styrke bevisstheten rundt behovet for samfunnsvitenskapelig kompetanse:
• Blant medlemmene (karriere og bistand mot forskjellige grupper)
• Blant tillitsvalgte
• Blant arbeidsgiverne
• Blant utdanningsinstitusjonene

Samfunnsansvar

Videreføre, videreutvikling og styrke:
• Arbeidet med demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet
• Arbeidet med solidaritet og bistand
• Arbeidet med økt velferd – økonomisk og sosial bærekraft
• Arbeidet med bevisstgjøring om fagforeningenes status og relevans

Digitalisering
Utmeisle en egen plan for digitalisering for foreningen som bærer i seg strategiske grep for:
• Etablering av digitale tjenester som bidrar til en mer synlig, åpen og inkluderende fagforening for medlemmer generelt og tillitsvalgte spesielt
• Styrking av medlemmer i karriereutvikling, omstilling og endringsprosesser relatert til digitalisering og arbeidsliv i endring
• Hvordan påvirke samfunnsutviklingen og arbeidslivspolitikken relatert til digitalisering og omstilling
• Hvordan påvirke utdanningsinstitusjoner til å kvalitetssikre at utdanningsprogram styrker studenters mulighet til arbeidslivsrelevans etter endt samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning