Studentlag

Samfunnsviterne er representert på flere universitet med studentrepresentanter/studentlag. Ta kontakt med studentlagslederen der du studerer om du ønsker et verv.

Studentleder i Samfunnsviterne
Njål Gustavsen | E-postStudentlagslederne i Samfunnsviterne:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):
Kristine Emilie Ekerholt Knutsen
 | E-post


Universitetet i Stavanger (UiS):
Joachim Enoksen | E-postUniversitetet i Agder (UiA):
Karen Bakkalia | E-post

 

Universitetet i Bergen (UiB):
Mari Kleiven Lyngvær | E-postUniversitetet i Sørøst-Norge

Maria Lindborg Isaksen | E-post
 

Universitetet i Oslo (UiO):
Christine Bergan Yang | E-post
 
 
Høgskolen i Østfold:
Eirik Bjørge Sillerud  E-post

Er det ikke et studentlag der du studerer? Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv eller om du ønsker å opprette et studentlag!


Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv!

Søke midler til arrangement? Se Retningslinjer for økonomiske tildelinger til studentlag.

Jf. Samfunnsviternes vedtekter §9, kan det opprettes studentlag ved landets universitet og høgskoler. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter studiestedet hvor studentlaget er etablert.

Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.

Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere (studentrepresentantsamling). Studentlagenes ledere velger studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter. Studentobservatøren velges for ett år av gangen og har møte- og talerett i hovedstyret.

Studentverv i Samfunnsviterne

Har du lyst til å forme, planlegge og arrangere faglige og sosiale eventer for dine medstudenter? Som studentlagsleder får du muligheten!

Les mer