Studentlag

Her finner du kontaktinformasjon til de ulike studentlagslederne i Samfunnsviterne.

Studentleder i Samfunnsviterne
Emilie Endal | E-post


Samfunnsviterne er representert på flere universitet med studentrepresentanter/studentlag. Ta kontakt med studentlagslederen der du studerer om du ønsker et verv.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):
Marte Kalvø Løberg | E-post

Universitetet i Stavanger (UiS):
Ferdinand Hauge | E-post

Universitetet i Agder (UiA):
Signe Helene Gulliksen Smittil | E-post

Universitetet i Bergen (UiB):
Frida Omsland | E-post

Universitetet i Oslo (UiO): 
Emmelin Sahra Dåvang | E-post

Er det ikke et studentlag der du studerer? Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv eller om du ønsker å opprette et studentlag!


Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv!

Søke midler til arrangement? Se Retningslinjer for økonomiske tildelinger til studentlag.

Jf. Samfunnsviternes vedtekter §9, kan det opprettes studentlag ved landets universitet og høgskoler. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter studiestedet hvor studentlaget er etablert.

Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.

Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere (studentrepresentantsamling). Studentlagenes ledere velger studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter. Studentobservatøren velges for ett år av gangen og har møte- og talerett i hovedstyret.

Studentverv i Samfunnsviterne

Har du lyst til å forme, planlegge og arrangere faglige og sosiale eventer for dine medstudenter? Som studentlagsleder får du muligheten!

Les mer