Har du lyst til å forme, planlegge og arrangere faglige og sosiale eventer for dine medstudenter? Som studentlagsleder får du muligheten!

Samfunnsviternes studentlag er bindeleddet mellom Samfunnsviterne og ditt studiested. I studentlaget arrangerer dere faglige og sosiale eventer for medstudenter, enten det er debattmøter, pizzakvelder, quiz, jobbsøkerkurs eller helt nye konsepter.

Som studentlagets leder deltar du også på sosiale og faglige samlinger med studentlagsledere fra andre studiesteder. Få verdifull organisasjons- og ledererfaring gjennom et verv som tar seg godt ut på CV-en.

Per i dag søker vi studentlagsledere ved universitetet i Oslo. Vi søker også medlemmer til studentlagene ved Universitetene i Bergen, Tromsø, Stavanger, Trondheim og Agder.

Er du interessert eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Sophie Ravn Spurkeland i Samfunnsviternes sekretariat - srs@samfunnsviterne.no.

Vi håper å høre fra deg!