Hovedstyret har nedsatt en arbeidsgruppe for Samfunnsviternes samfunnsansvar.

Arbeidsgruppen har følgende mandat, vedtatt av hovedstyret: 

Arbeidsgruppen for samfunnsansvar nedsettes for perioden 2017 til 2019 med det oppstart våren 2017.

Arbeidsgruppen ledes av et medlem av hovedstyret.

Arbeidsgruppen for Samfunnsviternes samfunnsansvar skal arbeide med Samfunnsviternes samfunnsansvar og fagenes samtidsrelevans og betydning for bærekraftig samfunnsutvikling.

Det skal innledningsvis utarbeides forslag til strategi for arbeidet med samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt som legges fram for og vedtas av hovedstyret.

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å styrke organisasjonens rolle som ansvarlig samfunnsaktør. Arbeidet med Samfunnsviternes samfunnsansvar inkluderer bl.a. koordinering og synliggjøring av sosiale- og miljømessige tiltak, solidaritetsarbeid, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av organisasjonen.

Arbeidsgruppen skal jobbe innenfor foreningens vedtatte politiske føringer og dokumenter.

Arbeidsgruppen evaluerer sitt arbeid våren 2019. Arbeidsgruppen rapporterer til generalsekretæren. Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen.

Det avsettes inntil kr 25 000 årlig til drift av arbeidsgruppen. Hovedstyret vedtar et årlig budsjett for samfunnsansvar og arbeidsgruppen gir råd om hvordan pengene disponeres.

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:

  • Erik F. Øverland, hovedstyret, leder av arbeidsgruppen
  • Katja Khardikova
  • Mona Sinding-Larsen
  • Synne Lysberg
  • Ørjan N. Karlsson
  • Hans Christian S. Kvåle
  • Einar Søberg
  • Ingunn Mjønerud

 

Sekretariatet innehar sekretariatsfunksjonen. Arbeidsgruppen for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid kan kontaktes via sekretariatet.