Hovedstyret har nedsatt en arbeidsgruppe for Samfunnsviternes samfunnspolitikk og samfunnsansvar.

Arbeidsgruppen har følgende mandat, vedtatt av hovedstyret: 

 • Arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar er et rådgivende organ for hovedstyret i saker som omhandler samfunnspolitikk og samfunnsansvar, med hovedfokus på følgende:
 • Jobbe for et trygt og fleksibelt arbeidsliv i endring.
 • Fremme fagenes betydning og samtidsrelevans.
 • Bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar skal arbeide med Samfunnsviternes samfunnspolitikk og samfunnsansvar i tråd med foreningens formålsparagraf, Strategisk plan for samfunnspolitikk og samfunnsansvar, samt foreningens vedtatte politiske føringer og dokumenter.
 • Arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar består av 5-7 medlemmer som representerer foreningens forskjellige fag- og arbeidslivsområder. Geografiske og kjønnsmessige vurderinger skal vektlegges.
 • Arbeidsgruppen ledes av foreningens nestleder.
 • Det avsettes et rammebudsjett til Samfunnsviternes samfunnsansvar. 
 • Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen og avsetter tid til utføring av arbeidet.
 • Arbeidsgruppen for samfunnspolitikk og samfunnsansvar rapporterer til generalsekretæren.

 

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:

 • Erik F. Øverland, hovedstyret, leder av arbeidsgruppen
 • Ørjan N. Karlsson
 • Kristine Aasgård
 • Emilie Halland Braathen
 • Kristian Skaar
 • Vegard Ørstad

Arbeidsgruppen for Samfunnsviternes solidaritetsarbeid kan kontaktes via sekretariatet.