Hovedstyret har oppnevnt et redaksjonsråd for magasinet Samfunnsviteren.

Redaksjonsrådet bidrar til å planlegge og utgi medlemsmagasinet Samfunnsviteren.

Magasinet publiseres digitalt på Samfunnsviteren.no.

Rådet består av følgende medlemmer:

  • Merete Nilsson, foreningens leder, leder av redaksjonsrådet
  • Lars Hiland
  • Jørgen Flint
  • Imi Vegge

Redaksjonsrådet kan kontaktes via sekretariatet.