I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere.

Det ble gjennomført intervjuer med private og offentlige bedrifter, organisasjoner, byråer og virksomheter. Vi ønsket å få et tydeligere bilde av hvordan arbeidsgivere i ulike bransjer og sektorer opplever samfunnsvitere og humanister:

  •     Hvilke fordommer (positive og negative) har arbeidsgivere om samfunnsvitere?
  •     Hva mener de er våre faggruppers styrker og svakheter?
  •     Hvordan vurderer arbeidsgivere samfunnsvitere vs. humanister?
  •     Hvilken kompetanse etterspørres i ulike bransjer?
  •     Hvilken rolle kan samfunnsvitere ha i det teknologiske skiftet?
  •     Hva bør våre medlemmer være bevisst på for å oppleve god karriereutvikling?

 

Her finner du en oppsummering av ulike svar vi fikk i undersøkelsen. 

 

Vil du lese hele rapporten? 

Last ned rapporten her.