Samfunnsviterne gjennomfører undersøkelser med jevne mellomrom for å kartlegge medlemmenes erfaringer, holdninger og interesse rundt sentrale forhold og prosesser som foreningen jobber med –og er opptatt av.

Tema og innhold for medlemsundersøkelsen i 2021 var basert på føringer fra landsmøtet og videre oppfølging i foreningens ulike organer.

Undersøkelsen hadde fokus på fire hovedtema. Disse temaene er valgt av ulike grunner; både for å se utvikling over tid på kjente og viktige områder – samt for å kartlegge forhold som er nye – for å kunne gi innspill til foreningens pågående prosesser:

● Viktigheten av de tjenestene og medlemstilbudene som foreningen tilbyr
● Digitalisering
● Mulighet –og interesse for å delta i foreningens interne og eksterne utviklingsprosesser
● De tillitsvalgte

Last ned medlemsundersøkelsen her (PDF-format)