Retning

Retning er en publikasjon fra Samfunnsviterne rettet mot medlemmer, tillitsvalgte og andre organiasjoner. I publikasjonene presenteres foreningens politikk, samt drøfting av aktuelle tema.Framtidens arbeidsliv

Retning 2061 - KLAR for å forme framtidens arbeidsliv

Samfunnsviterne er opptatt av å gi morgendagens arbeidstakere sjansen til å komme med innspill i diskusjoner om hvordan vi møter utfordringene og griper mulighetene knyttet til samfunnsutviklingen.

Les mer

Samfunnsviternes logo

Innspill til statsbudsjettet for 2017

I dette nummeret av Retning presenterers Samfunnsviternes første innspill til statsbudsjettet for 2017. Her tar vi opp noen temaer vi mener er særlig viktige for å møte samfunnsutfordringene.

Les mer