I dette nummeret av Retning presenterers Samfunnsviternes første innspill til statsbudsjettet for 2017. Her tar vi opp noen temaer vi mener er særlig viktige for å møte samfunnsutfordringene.

  1. Storstilt nasjonal satsning på velferdsteknologi
  2. Styrket sikkerhetsnett for frilansere og selvstendig næringsdrivende
  3. Stimulere til sosialt entreprenørskap
  4. Akademikersatsning i kommunene
  5. Fornyelse og utvikling av offentlig sektor
  6. Gode rammebetingelser for delingsøkonomien
  7. Realisering av et inkluderende kunnskapssamfunn

Les Retning nr 1-2016 her!

Innspillet er sendt til Akademikerne og til de politiske partiene på Stortinget.