Hold deg oppdatert - når det måtte passe deg

Her finner du våre digitale kurs

Kursene i vår digitale kurskatalog kan du ta når du vil. Fra konkrete jobbsøkertips til kurs i motivasjon, livslang læring og ledelse. Her er det bare å lære i vei.

Kurs om personlig utvikling, ledelse og medarbeiderskap

Som medlem i Samfunnsviterne får du tilgang til ni kurs i regi av vår samarbeidspartner Impaktor. Kursene tar for seg alt fra kartlegging av kompetansen og karrieren din, til livslang læring og ledelse. Målet er å inspirere og hjelpe deg som arbeidstaker, leder eller tillitsvalgt til ta de gode valgene i arbeidslivet.

Jobbsøking

Her finner du Samfunnsviternes digitale jobbsøkerkurs, skreddersydd for samfunnsvitere og humanister, samt vårt hendige LinkedIn-webinar. I tillegg kan du se nyttige filmsnutter med tips til søknad, CV, m.m.

Om lønnssamtalen og lønnskrav

Skal du ha en lønnssamtale, eller lurer du på hva en lønnssamtale er? Og hva er viktig når du skal fremme et lønnskrav? Disse korte filmene gir deg en rask og effektiv introduksjon til lønnsamtale og lønnskrav.

Samfunnsviternes arbeidslivsundersøkelse

I 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en arbeidsgiverundersøkelse hvor vi gikk i dybden på arbeidsgiveres erfaringer med samfunnsvitere og humanister. Nysgjerrig på hvilke tilbakemeldinger vi fikk fra arbeidsgiverne? Denne gjennomgangen gir deg svaret!

Digitalt lederutviklingsprogram

Leder du mennesker i hverdagen, som leder eller som tillitsvalgt? Ønsker du kompetansepåfyll, videreutvikling og verktøy i en travel hverdag? Eller er du ikke leder, men er nysgjerrig på lederrollen og ønsker å lære mer om ledelse? Da er dette lederutviklingsprogrammet perfekt for deg!

Er det behov for samfunnsvitere og humanister i 2050? 

Har kunstig intelligens tatt over våre oppgaver om 30 år, eller har samfunnsvitere og humanister noen fortrinn vis-a-vis maskiner og kunstig intelligens - og i så fall hvilke? Se vårt digitale frokostmøte om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv.

Tre korte frokostmøter om digitalisering

Kan man lære noe nyttig om et emne i løpet av 15 minutter? Det ville Samfunnsviterne i Viken finne ut. De arrangerte derfor tre korte frokostmøter om digitalisering den 13.-15. april 2021. Se frokostmøtene her.

Digitale kurs for tillitsvalgte

Her kan du få en innføring i avtaleverk og lære om tillitsvalgtrollen, forhandlinger, lønnssamtalen, lønnskrav, medbestemmelse og medvirkning, konflikthåndtering, permittering, omorganisering.

Ingen flere artikler