Hold deg oppdatert - når det måtte passe deg

Her finner du våre digitale kurs

Kursene i vår digitale kurskatalog kan du ta når du vil. Fra konkrete jobbsøkertips til kurs i motivasjon, livslang læring og ledelse. Her er det bare å lære i vei.

Kun for medlemmer

Digitalt lederutviklingsprogram

Som medlem får du denne våren eksklusiv og gratis tilgang til et omfattende digitalt lederutviklingsprogram i regi av Impaktor.

Kurs om personlig utvikling, ledelse og medarbeiderskap

Som medlem i Samfunnsviterne får du tilgang til ni kurs i regi av vår samarbeidspartner Impaktor. Kursene tar for seg alt fra kartlegging av kompetansen og karrieren din, til livslang læring og ledelse. Målet er å inspirere og hjelpe deg som arbeidstaker, leder eller tillitsvalgt til ta de gode valgene i arbeidslivet.

Digitale kurs for tillitsvalgte

Våre digitale tillitsvalgtkurs gir deg en innføring i blant annet avtaleverk, forhandlinger, lønnssamtalen, lønnskrav, medbestemmelse og medvirkning, konflikthåndtering, permittering og omorganisering.

Kun for medlemmer

Er det behov for samfunnsvitere og humanister i 2050? 

Har kunstig intelligens tatt over våre oppgaver om 30 år, eller har samfunnsvitere og humanister noen fortrinn vis-a-vis maskiner og kunstig intelligens - og i så fall hvilke? Se vårt digitale frokostmøte om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv.

Kun for medlemmer

Samfunnsviternes arbeidslivsundersøkelse

I 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en arbeidsgiverundersøkelse hvor vi gikk i dybden på arbeidsgiveres erfaringer med samfunnsvitere og humanister. Nysgjerrig på hvilke tilbakemeldinger vi fikk fra arbeidsgiverne? Denne gjennomgangen gir deg svaret!

Kun for medlemmer

Tre korte frokostmøter om digitalisering

Kan man lære noe nyttig om et emne i løpet av 15 minutter? Det ville Samfunnsviterne i Viken finne ut. De arrangerte derfor tre korte frokostmøter om digitalisering den 13.-15. april 2021. Se frokostmøtene her.

Ingen flere artikler