Digitale kurs for tillitsvalgte

Her kan du få en innføring i avtaleverk og lære om tillitsvalgtrollen, forhandlinger, lønnssamtalen, lønnskrav, medbestemmelse og medvirkning, konflikthåndtering, permittering, omorganisering.

Om tillitsvalgtrollen

Enten du er litt erfaren, helt ny i vervet eller vurderer å bli tillitsvalgt i Samfunnsviterne, byr denne 14 minutters gjennomgangen på en nyttig introduksjon til tillitsvalgtes rolle og oppgaver.

Kurs i arbeidsrettslig tema

I våre kursfilmer med arbeidsrettslig tema kan du få et innblikk i kollektiv og individuell arbeidsrett, ferieavvikling, permittering, omorganisering og endringsprosesser mm.

Temafilmer for alle tillitsvalgte

Her finner du et utvalg av relevante temafilmer for tillitsvalgte generelt, uavhengig av sektor, om oppfølging av sykemeldte, personvern, konflikthåndtering, IA-avtalen mm. Filmene er utarbeidet av Akademiker-foreningene i Spekter SAN-området.

Ingen flere artikler